Adampak logo
Select Language English language language chinese language thai language bahasa malaysia language bahasa indonesia <empty>
 
<empty>

การดูแลสุขภาพ

 

ฉลากเภสัชภัณฑ์ที่ชัดเจน ปลอดภัย และทนสภาพอากาศ

ฉลากสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย

ฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล การระบุตัวผู้ป่วย การสั่งยา หรือฉลากบาร์โค้ดหมายเลขซีเรียลสำหรับหลอดทดลอง

ฉลากของเราสำหรับองค์กรเภสัชกรรม

  • เหมาะกับการใช้งานทางการแพทย์และการค้า
  • สามารถทนอุณหภูมิต่ำในตู้เย็น
  • สามารถทนความชื้นเมื่ออยู่ในที่โล่ง
  • สื่อข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพื่อรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
  • ใช้ฉลากและวัสดุยึดติดที่ได้รับการอนุญาตจาก FDA ตามข้อกำหนด

กรุณาติดต่อเราวันนี้เพื่อรับรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากทุกระดับที่มีความทนต่อสภาวะต่างๆ ซึ่งออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางการแพทย์โดยเฉพาะ

<empty>
ฉลากผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม  
<empty>
ป้ายเวชภัณฑ์, กระบอกฉีดยา
<empty>
<empty>
<empty><empty>
<empty>
ประวัติบริษัท
ค่านิยมและมาตรฐาน
นโยบายของเรา
การรับรองมาตรฐาน
ร่วมงานกับเรา
ซัพพลายเออร์หลัก

ฉลากผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด
ไดคัทที่เที่ยงตรง
ซิลค์สกรีน
ฉลาก UL
ฉลาก RFID
โซลูชั่นป้องกันการปลอม
แปลงและการเปิดแกะสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล
โลจิสติกส์
การดูแลสุขภาพ
การค้าปลีกและการ
ตลาดเคลื่อนที่เร็ว

เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ
เครื่องใช้ภายในบ้าน

น้ำมันและเคมีภัณฑ์
ยานยนต์

ความสามารถทางเทคนิค
ความสามารถทาง
การผลิต

สาขาทั้งหมด
จีน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่)
ไทย
อินโดนีเซีย
สอบถามราคาสินค้า


<empty>