Adampak logo
Select Language English language language chinese language thai language bahasa malaysia language bahasa indonesia <empty>
 
<empty>

น้ำมันและเคมีภัณฑ์

 

ฉลากที่มีความทนทานต่อสภาพ
อากาศและเคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรมน้ำมันและเคมีภัณฑ์เอื้อต่อสภาวะอันตรายจาก
ของเหลวไวไฟและของเหลวติดไฟ ก๊าซความดัน วัตถุระเบิด
เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน และสารพิษ

หีบบรรจุ ถังขนาดใหญ่ และภาชนะอื่นๆ ที่ต้องติดฉลากระบุว่ามีสาร
อันตราย รวมทั้งคำแนะนำถึงวิธีการใช้และการเก็บรักษาที่ปลอดภัย

ข้อกำหนดสำหรับฉลากบรรจุภัณฑ์เคมีจากมาตรฐานระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSHAS) มีข้อกำหนด
ให้ติดฉลากสารเคมีอันตรายทุกชนิดที่ระบุชื่อเต็มของเคมีภัณฑ์

Adampak มีใบรับรองมาตรฐาน OSHAS โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายทั้งสิ้น ฉลากของเรา

  • มีวัสดุที่เป็นเลิศ เหมาะกับพื้นผิวที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการยึดติด
  • ทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • ติดแน่นหนาถาวร
  • ทนทานต่อสภาวะกลางแจ้งเป็นเวลานาน
  • ทนต่อการเช็ดถูและขีดข่วน
  • ทนน้ำและเคมีภัณฑ์

กรุณาติดต่อเราวันนี้เพื่อบอกกล่าวถึงความต้องการของคุณให้กับทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

<empty>
ฉลากเคมีภัณฑ์และยานยนต์  
<empty>
ฉลากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารเคมีอุตสาหกรรม, ป้ายเตือน   ฉลากเคมีภัณฑ์และยานยนต์
<empty>
ห้องผสมสี
<empty>
<empty>
<empty><empty>
<empty>
ประวัติบริษัท
ค่านิยมและมาตรฐาน
นโยบายของเรา
การรับรองมาตรฐาน
ร่วมงานกับเรา
ซัพพลายเออร์หลัก

ฉลากผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด
ไดคัทที่เที่ยงตรง
ซิลค์สกรีน
ฉลาก UL
ฉลาก RFID
โซลูชั่นป้องกันการปลอม
แปลงและการเปิดแกะสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล
โลจิสติกส์
การดูแลสุขภาพ
การค้าปลีกและการ
ตลาดเคลื่อนที่เร็ว

เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ
เครื่องใช้ภายในบ้าน

น้ำมันและเคมีภัณฑ์
ยานยนต์

ความสามารถทางเทคนิค
ความสามารถทาง
การผลิต

สาขาทั้งหมด
จีน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่)
ไทย
อินโดนีเซีย
สอบถามราคาสินค้า


<empty>