Adampak logo
Select Language English language language chinese language thai language bahasa malaysia language bahasa indonesia <empty>
 
<empty>

ค่านิยมและมาตรฐาน

 

ธุรกิจของคุณปรารถนาที่จะร่วมงานกับพันธมิตร
ที่น่าเชื่อถือและมีจริยธรรมหรือเปล่า

ถ้าเช่นนั้นขอให้ร่วมงานกับเรา...

ลูกค้าจากทั่วโลกบอกกล่าวว่าชื่อเสียงของเราในด้านบริการที่มี
คุณภาพ
การยึดถือหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้เขาพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ทำงานกับเรา เพื่อจะได้เกิดความรู้สึกดีๆ ว่าคุณประกอบธุรกิจกับใคร

โครงการสีเขียวของเรา

การก้าวสู่องค์กรสีเขียว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 Aident Corporation (บริษัทในเครือของ Adampak ในปีนัง ประเทศมาเลเซีย) เป็นบริษัทผลิตฉลากรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดตังแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ซึ่งทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 209 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 1,045 ต้น หรือเท่ากับลดการใช้รถยนต์ลง 2,150 คัน

ในปี พ.ศ. 2561 Aident Corporation ได้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 414 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 2,070 ต้น หรือเท่ากับลดการใช้รถยนต์ลง 2,650 คัน

จรรยาบรรณของเรา

จรรยาบรรณของเราอยู่บนพื้นฐานของ จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบ (RBA) เรายึดมั่นต่อจรรยาบรรณนี้
อย่างยิ่ง และยังส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ของเรานำจรรยาบรรณ
ดังกล่าวไปใช้เช่นกัน

อะไรคือ RBA

หลักดังกล่าวกำหนดมาตรฐานที่เป็นข้อรับรองว่า:

  • สภาวะการทำงานของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็ค
    ทรอนิคส์ มีความปลอดภัย
  • พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและการให้เกียรติ
  • การประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับทราบรายละเอียดว่า Adampak จะเป็นสุดยอดซัพพลายเออร์ของคุณได้อย่างไร

<empty>
เครื่องจักรที่ อดัมแพค ใช้  
<empty>
ความพร้อมในการจัดส่ง
<empty>
Responsible Business Alliance (RBA)
<empty>
<empty>
<empty><empty>
<empty>
ประวัติบริษัท
ค่านิยมและมาตรฐาน
นโยบายของเรา
การรับรองมาตรฐาน
ร่วมงานกับเรา
ซัพพลายเออร์หลัก

ฉลากผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด
ไดคัทที่เที่ยงตรง
ซิลค์สกรีน
ฉลาก UL
ฉลาก RFID
โซลูชั่นป้องกันการปลอม
แปลงและการเปิดแกะสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล
โลจิสติกส์
การดูแลสุขภาพ
การค้าปลีกและการ
ตลาดเคลื่อนที่เร็ว

เครื่องใช้ส่วนบุคคลและ
เครื่องใช้ภายในบ้าน

น้ำมันและเคมีภัณฑ์
ยานยนต์

ความสามารถทางเทคนิค
ความสามารถทาง
การผลิต

สาขาทั้งหมด
จีน
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ (สำนักงานใหญ่)
ไทย
อินโดนีเซีย
สอบถามราคาสินค้า


<empty>